⚠️چای کهنه باعث تولید مواد سمی در بدن می شودو تبعات جبران ناپذیری را به همراه دارد

✖️نوشیدن چای کهنه موجب افزایش خستگی در فرد خواهد شد.
✖️️چای کهنه دم ترشح اسید معده را تحریک می کند و به دلیل ماهیت اسیدی در بروز زخم معده موثر است.

⚠️مضرات چای کیسه ای و دمنوش های آماده :

✖️️به دلیل ترکیبات نگه دارنده، اسانس و رنگ مورد استفاده در تهیه چای کیسه ای افراد باید از مصرف آن پرهیز کنند

✖️از عوارض مصرف چای کیسه ای و کهنه دم می توان به ریفلاکس و مشکلات گوارشی اشاره کرد


o🌡🌡o
🍃🌺 🌺🍃