‏رفتم فلفل سبز بخرم گفتم آقا فلفلاتون تنده یا شیرین؟ گفت تند میخوای یا شیرین؟ گفتم تند گفت پس تنده گفتم نیم کیلو بده ۸ کیلو شیرین هم میخوام از کجا بخرم؟

گفت والا نمیدونم این فلفلا رو به سوسولا میدیم میگن تنده، ورزشکارا میگن شیرینه، ماشالا چه هیکلی!