عوارض

سزارین های مکرر موجب چسبندگی جفت به رحم و در نهایت خارج کردن رحم میشود.

تست های چه اهدافی را دنبال می کنند⁉️


⭕️ ان تی یکی از تست های غربالگری است که برای مادران در هفته یازدهم تا چهاردهم بارداری توصیه میشود.
در طی سونوگرافی nt، متخصص مربوطه با بررسی ابعاد و اندازه های ، ابتلای او به بیماری و برخی از ناهنجاری های کروموزومی و مشکلات قلبی مادرزادی را بررسی می کند.


⭕️ نوزاد مبتلا به ناهنجاری مادرزادی، معمولا مایع تجمع یافته ای در ناحیه پشت گردن خود در طول سه ماه اول بارداری دارد و این فضای روشن، بزرگتر از میزان جنین های سالم و طبیعی می باشد.