کبد چرب مرحله به مرحله خطرناک می شود!

🔹شناسایی علائم

- درد مرکز شکم
- سفیدی زبان
- عرق کردن زیاد
- سیاهی دور چشم