‏اومدن خونمونو بخرن ، يارو ميگه خونتون خوبه اگه تخفيف ميدين برش ميدارم، بابام ميگه قيمت كه مقطوعه بعد اشاره ميكنه به من اگه ميخواين اينو بهتون ميدم اشانتيون

براتون كارا خونرو انجام بده. كارگري كنه حمالي كنه، تو انباري هم يه جا براش درست كنيد ، بي سرو صداست طفلك ://