برای بابا اینستگرام نصب کردیم، زیر عکس‌های ترانه علیدوستی تو صفحه‌های مختلف کامنت گذاشته و گفته به بابا سلام برسون emoji)))))