🔎ناشتا آب گرم بنوشیدتابه این ۶ نتیجه خوب برسید

↩️به روندهضم کمک میکند
↩️یبوست رابرطرف میکند
↩️گلودرد راکاهش میدهد
↩️درد قاعدگی راتسکین میدهد
↩️به سم‌زدایی کمک میکند
↩️درکاهش وزن مؤثر است