‏شما تو خونه هندزفری میذارید که اگه صداتون کردن و نمی صرفید بگید "نشنیدم!"
من یه بار این کارو کردم بابام عین روبرتو کارلوس با کاتِ بیرونِ پا زد تو کمرم گفت: "مگه کری گوساله؟"