میخواهـم ؛
ڪمی در فنجانت شعـر بریزم
بنوش و عاشق‌تر شو
بهانہ نڪَیـر
دوستم بـدار
من در معبد چشم‌هایت
عشــق را
ستایش میڪنم هر شب ...