‏عكس با اسب گذاشتم، پسرعمم كامنت داد كدوم تويي؟گفتم اون كه سوار باباته منم

خداروشكر ازون موقع ك بدهى شوهر عممو صاف كرديم خيلى دستمون بازشده emoji)