رفتم نوتلا بگیرم زیر قفسه لیبل خورده بود 9 تومن دیدم مفته 3 تا برداشتم رفتم پای صندوق یارو گفت 72تومن پشمام ریخت اومدم ببرم بذارم سر جاش دیدم 3 تا داف دارن بم میخندن با حفظ خونسردی 2 تا دیگه برداشتم بردم صندوق

الان دو سه روزه جای کرایه ماشین یه قاشق نوتلا میذارم دهن راننده تاکسیا 😂