‏به زیدم می‌گم پاشو بیا امروز رو با هم باشیم

می‌گه چرا حالیت نیست من بچه مدرسه‌ای دارم و ۲۰ سال پیش یه مداد بهت قرض دادم و اسمش دوستی نیست :/