کاش میشد بعضی آدمارو پس انداز کرد، بعضی روزا جای خالیشون بد جور حس میشه