شنا کردن سبب کاهش فشار خون وبه نوبه خود موجب کاهش خطر سکته قلبی می شود این ورزش توان قلب را بالا برده و میزان خون پمپ شده به بدن را افزایش می دهد.


o🌡🌡o
🍃🌺 🌺🍃