بابام‌ يه شامپو خریده 50 تومن

کفاشو دوباره جمع میکنه میریزه توی قوطی شامپو تا دوباره استفاده کنه 😂😂