قهوه می ریزم برایت
نیستی آنسوی میز
هی شکر می ریزم و
تلخ است جای خالی ات...........................
دانلود موزیک