انقد پشت کنکور موندم ,حالا امسال که کنکور ندادم سازمان سنجش برام sms فرستاده : کجایی دیوونه؟ emoji