برای درمان سرماخوردگی انار پخته بخورید
این آنتی بیوتیک قوی هر نوع عفونت ناشی از سرماخوردگی مثل گلودرد، گوش درد، برونشیت مزمن و عفونت ریه ها رو درمان میکنه.