من یه صندوق صدقه تو اتاقم دارم ،هر روز یه مبلغی میندازم توش تا اخر ماه یکجا که شد برمیدارم میزارم جیبم

اینطوری هم هفتاد نوع بلا رو رفع کردم هم به یه بدبخت کمک کردم😐😂