چون مرا دوست داری
دنیا بزرگ‌ تر
آسمان وسیع‌ تر
دریا آبی‌ تر
گنجشک‌ها آزاد تر ...
و من
هزاران بار زیباتر شده‌ام ...