آیدا
این که مرا به سوی تو می‌کشد
عشق نیست ...
شکوه توست ...
و آنچه مرا به انتخاب تو برمی‌انگیزد ،
نیاز تن من نیست ...
یگانگی روح و اندیشه‌های ماست .♥️