‏یسری تو مدرسمون گفتن اسم اونایی که رضاست جایزه میدیم
ناظممون زد رو شونه مدیر و گفت درسته اینا سیبیل دارن ولی دخترن 😂