واسه تولد بچه هفت ساله لپ تاپ و تلسکوپ خریدن

منم همسن این بودم حوصله م سر میرفت بابام‌ می‌گفت برو تو کوچه ببین در ماشین کی بازه به صاحبش خبر بده 😂