برنج‌تان را مقوی کنید 👌

👈هویج + پلو : ضداسهال
👈عدس + پلو : تقویت هوش
👈ماش + پلو : تقویت بنیه بدنی
👈گوجه + پلو : افزایش اشتها و وزن
👈زیره + پلو : لاغرکننده، ضد دل پیچه
👈کشمش + پلو : ضدکمخونی،