سمفونی عشق می نوازی
و زنبق های وحشی
لابه لای موهایم
عاشقانه به رقص می آیند...