‏صبح الارم گوشی رو باید جوری بزاری که وقتی زد بتونی حداقل سه تا تایم ۵ دقیقه ای بخوابی، این چندتا تایم کوتاه اندازه کل خواب شب بهت حال میده، میگی نه امتحان کن!