📝عوامل موثر بر دیرجوش خوردن استخوان شکسته:

🔶مصرف سیگار
🔶دیابت
🔶سن بالا
🔶شکستگی باز
🔶آسیب عروقی
🔶سوءتغذیه
🔶کمبودویتامینD
🔶ایدز
🔶پوکی استخوان