‏آپدیت جدید تلگرام از خیلی‌ها باشعورتره
میدونه شاید موقع پیام دادن طرف خواب باشه براشون پیام بیصدا میفرسته
بعد آشناهای ما نصف شب زنگ میزنن میگن اِاِاِاِاِ خواب بودی
نه، تا نصف شب بیدارم شاید تو بخوای بهم زنگ بزنی