تولد من اردیبهشته ولی تو شناسنامم زده تیر
از بابام میپرسم چرا اینجوریه؟

میگه به دنیا اومدی خیلی کوچولو بودی فک میکردیم میمیری واست دیر شناسنامه گرفتیم 😂😂