چشم‌هایت
نور می‌تاباند
و صبح عشق را به پنجره می‌کوبد!

طلوع در چشم‌های توست.
خورشید هیچ‌کاره بود...