🔴2بار حمام در هفته کافی است بقیه روزها یه دوش ساده بگیرید چون در اثر صابون زدن زیاد پوستتون پژمرده وخراب میشه

یک حمام ایده آل بایددارای حرارت بین 37 تا 38 درجه باشه