به پدرم گوگل سرچ کردن یاد دادم. اولین چیزی که سرچ کرده این بوده

چگونه پسر خود را در خواب خفه کنیم بدون اینکه کسی بفهمد 😂😂