‏لک لکی که منو ایران آورد گشاد بود.اگه چارتا بال بیشتر میزد من میتونستم الان تو آمریکا باشم و با بابام‌ در مورد سیگار کشیدن منطقی صحبت کنم