اینگونه زیبا نباش بی‌اِنصاف
من زلیخا نیستم
یکهو صَبرم لبریز میشود
غفلت میکنم
مقابل چشمانِ بی‌تاب مردم این شهر میبوسمت...!