صبحانه های دارویی 👌

👈درمان عفونت:
مصرف عسل بصورت شربت یا جرعه جرعه
👈درمان یبوست
مصرف سالاد میوه
👈رفع خستگی:
مصرف شیر دارچین
👈درمان پوکی استخوان:
مصرف شیر سنجد

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌