من یه شیرازی درون دارم که هروقت میخوام یه بحثی رو شروع کنم یا به کسی پیام بدم میگه : ول کن عاموووو حوصله داریا

این میشه که بهم میگن بی احساس و بی معرفت 😂