بوتیک داشتن خیلی راحته
فقط دوتا نکته داره که باید همش بگی

خیالتون راحت کارِ ترکـه
از همین جنس سه دست واس داداش خودم بردم .