تا عاقلان راهــــی
برای خندیدن بیابند ،
ما دیوانگان
هزاربار خندیده ایم...!!

❣روزگارتان دیـوانـه‌وار شــاد emoji