هر روز هفته برنج نخورید زیرا مصرف بیش از حد برنج موجب افزایش غلظت خون می شود

سعی کنید فقط برنج ایرانی و همراه با میل کنید.

💚🍃