‏یه سری بابام اومد به خوابم که من داشتم مسائل فیزیک کوانتوم رو برای شاگردام درس میدادم ,


گفت تو توی خوابم گه میخوری؟ 😂