❗️حرص و جوش زیاد مساوی است با بیماری "ام اس"

▫️براساس تحقیقات استرس، فشار عصبی و حرص وجوش خوردن زیاد در هر سنی که باشید شما را مستعد ابتلا به بیماری MS میکند

برای چیزای الکی حرص نخورید!