دنیای مادر بزرگا هم خیلی قشنگه

پنج تومن داده میگه دو کیلو پیاز و سیب زمینی بخر
تازه بقیه شم مال خودت 😂😂