مهمترین تقویت کننده های طبیعی مغزو حافظه :


آنتی اکسیدان‌ها(ویتامینC، ویتامینE، سلنیوم)
اسیدهای چرب امگا3(ماهی های روغنی، مثل ساردین،تن، کیلکاروغن زیتون)
ویتامین هایB12 ,B2 ,B1
منیزیم
روی