بیا
که این تنهایی
هم قواره ی من نیست
یک شب آخر
متلاشی می‌کندم بی تو!