به نام یکتا زرتشت
از: بنده حقیر
به: سرورم آقا رضا نعمتی
درود

آقا رضا عرض ادب.. سایت نسبت به قبل خیلی خلوت شده دلیلشم این اپلیکیشنای مجازیه یه تنوع ایجاد کن بچه ها بیشتر بیان پارس.. چون هرکی میاد میبینه خلوته زودی میره.. باید دوباره پارس بشه همون پارس شلوغ قبلا..

با سپاس این کمترین