‏مورد داشتیم پسر انقد رفته خونه دوست دخترش که اهالی ساختمون اونو به عنوان مدیر ساختمون انتخاب کردن 😂