💚 علت گرفتگی عضله پا، کمبود پتاسيم و کلسيم است

🔹با مصرف روزي حدود يک پيمانه آب گوجه فرنگي که سرشار از پتاسيم است،خطر بروز گرفتگي هاي دردناک عضله در عرض ده روز کاهش مي يابد