👈 گلو درد چرکی

در یک لیوان
🍃آب
🍃مقداری نمک
🍃جوش شیرین
🍃نشاسته ریخته

🔶همه رو خوب مخلوط کنید و با آن هر روز سه مرتبه قرقره نمایید تا بهبودی سریعاً حاصل گردد.