دختره ۱۳ سالشه پی ام داده میگه من برنامه غذایی مخصوص‌دارم که بچم خوشگل‌بشه

من هم سن این بودم یه هفته التماس میکردم شوت سوباسا به تیرک نخوره 😐