‏دختر داییم 16 سالشه تو خیابون دیدمش چادر سرش بود. بردمش یه گوشه گفتم ببین مهم ترین چیز تو زندگی اینه که اجازه ندی به جات فکر کنن

مثل عقاب باش . رها و آزاد . گفت اوسگل دارم میرم پارتی تم زوروعه برو اونور دیرم شد 😂